Personvern

Personvernerklæring for Proderma Scandinavia AS

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Proderma Scandinavia AS behandler dine personopplysninger på en forsvarlig og trygg måte.

Proderma Scandinavia AS behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på Proderma Scandinavia AS. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus.

I tillegg behandles informasjon fra deg som bruker/pasient ved innsendelse og behandling av klager/tilbakemeldinger.

Vi ønsker kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Derfor sender vi ut kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser til et utvalg av våre kunder. Kundens tilbakemeldinger er anonymisert og innhold i kommentarfeltet blir slettet etter 3 måneder hvis ikke samtykke foreligger. Vi har fått samtykke til å kunne bruke kommentarer fra noen av våre kunder i kommunikasjon og markedsføring. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte Proderma Scandinavia AS, men blir i tillegg automatisk slettet etter 2 år. 

Proderma Scandinavia AS bruker også anonymiserte data for analyse av potensielle nye lokasjoner og driftsoptimalisering av eksisterende sentere.