Hyalase

Korrigering & fjerning av filler

Har du spørsmål om våre behandlinger eller ønsker konsultasjon?

Korrigerende behandlinger med Hyalase

Flere opplever at fillerbehandlinger utføres feil slik at det ser langt fra naturlig ut.
Vi påpeker viktigheten av å ikke kjøpe injeksjoner på «tilbud» og sørg for at behandleren din har Hyalase tilgjengelig. Det er ansiktet ditt du injiserer med stoffer som skal forme, skjule eller fremme dine trekk. Du bør tenke deg godt om før du velger hvem skal som få utføre en slik behandling på deg.

fjerning av fillere lillestrom

Hva er Hyalase / Hylase?
Hyalase er et legemiddel (hyaluronidase) som brukes som antidot mot hyaluronsyrefillere, og er selvsagt å ha i klinikker som jobber med fillerbehandling.

Hva brukes Hyalase til?
Ved akutte situasjoner med fare for arteriell okklusjon og ischemi, settes Hyalase for å løse opp filler.

Hyalase kan også injiseres i små doser for å korrigere skjevheter eller uønsket volumdannelse etter injisering av filler.

Hvorfor velge behandling hos ProDerma Scandinavia?
Hyalase har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og legen må derfor søke om godkjenningsfritak for å skrive ut Hyalase.  Når legen søker om dette, underskriver vedkommende også på god kjennskap til legemiddelet og tar fullt ansvaret for bruk.

Dette er det dessverre mange som ikke gjør og Hyalase blir i de fleste tilfeller gitt feilaktig eller dosert feil, noe som medfører komplikasjoner for kunden.  Det er en potensiell risiko for komplikasjoner ved utilsiktet injeksjon i blodårer eller muskler, derfor er det av avgjørende betydning å velge høyt kvalifiserte leger for din behandling. Hos ProDerma Scandinavia kan du være trygg på at vår lege til enhver tid har Hyalase tilgjengelig, og kjenner til riktig bruk.

Kontraindikasjoner

  • Gravide eller ammende kvinner
  • Pågående infeksjoner i eller rundt behandlingsområdet (HSV, Cellulitt, osv.)
  • Keloide/hypertrofiske arr
  • Blødersykdom eller pasienter på antikoagulasjon (Marevan og NOACS)
  • Immunosuppresive pasienter
  • Atrofisk hud (steroidebruk, bindevevssykdommer)
  • Aktiv dermatose i behandlingsområdet (psoriasis, eksem)
  • Tidligere allergiske reaksjoner
  • Urealistiske forventninger
  • Personer med dysmorfisk kroppsbilde eller andre psykiske lidelser som tilsier at behandling ikke er aktuelt