Migrene og hodepine

Flere og flere ønsker løsninger som ikke påvirker kjemiske prosesser i kroppen, uten bivirkningene eller ubehag som andre medisiner gir. Selvhjelpsgrupper mot migrene snakker åpent om den gode effekten av behandlingen vi tilbyr, så kontakt oss i dag for å høre mer.

Hva er migrene?

Migrene er akutte anfall med sprengende hodepine. Smerten blir verre ved fysisk anstrengelse og når man beveger på hodet. Den eksakte årsaken er ikke kjent, men migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke.

Det skilles mellom ulike migrenevarianter. En forholdsvis hyppig variant blant kvinner, er menstruasjonsmigrene.

  • 10-20 prosent av dem med migrene har såkalt aura. Aura er et forvarsel om et migreneanfall
  • I perioden etter hodepinen føler enkelte seg utslitt, og de kan ha muskelverk
  • Forekomsten av migrene øker fra puberteten og frem til 40 års alderen
  • Omtrent 15 prosent av alle kvinner og 7 prosent av alle menn i Norge har migrene
  • Nesten 20 prosent opplever ett eller flere migreneanfall i løpet av livet
  • Forekomsten er høyest blant kvinner ved 40 års alder
migrenebehandling med botox lillestrom
migrene botox

Symptomer på migrene

Migrene er anfall med ensidig, pulserende hodepine som varer 4-72 timer og kommer periodevis tilbake. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet, synsforstyrrelser og lydfølsomhet. Hvilken side av hodet som rammes, kan variere fra anfall til anfall. Smerten kan være på begge sider (10-40 prosent) eller starte på den ene siden og så bli generell. Andre symptomer kan være forsterkede sanseinntrykk før hodepinen setter inn, noe som gjør at pasienten søker til et mørkt, stille rom. Ledsagende nakkesmerter forekommer hos 75 prosent. Vanlige følgesymptomer er depresjon, slitenhet, angst, nervøsitet, irritabilitet og svekket konsentrasjonsevne.

Følgende symptomer kan forekomme: Sløret syn, tett nese, anoreksi, sult, diaré, magesmerter, økt vannlating, ansiktsblekhet, varme- eller kuldefølelse, svetting.