Covid19

Du kan bestille test hos oss

Koronatesting

ProDerma Scandinavia tilbyr blodprøve for å teste om du har hatt COVID-19. Vi bruker en hurtig antistofftest som vil gi deg svar på om du har gjennomgått koronainfeksjonen ved å vise antistoffer i blodet. Det er en svært sikker og grundig test med høy sensitivitet og spesifisitet som utføres i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Det tar tid for kroppen å danne antistoffer. Det er derfor viktig at du venter 2-3 uker etter at du var på det sykeste før du kommer til oss for å ta antistofftesten. Dette er en hurtigtest og du vil få svar på prøven etter 10 minutter.