Migrenebehandling

Botoxbehandlinger hjelper mot migrene

Sliter du med hyppige hodepiner eller migrene?

Visste du at Botox også brukes til å forhindre anfall uten bivirkningene eller ubehag som mange medisiner kan gi? Flere og flere ønsker seg løsninger som ikke går ut på å påvirke kjemiske prosesser i kroppen samt at i mange tilfeller er Botox det eneste som hjelper. Selvhjelpsgrupper mot migrene snakker åpent om den gode effekten med Botox.

migrene botox

Hva er migrene?
Migrene er akutte anfall med sprengende hodepine. Smerten blir verre ved fysisk anstrengelse og når man beveger på hodet.  Den eksakte årsaken er ikke kjent, men migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke.

Det skilles mellom ulike migrenevarianter.  En forholdsvis hyppig variant blant kvinner, er menstruasjonsmigrene.

10-20 prosent av dem med migrene har såkalt aura. Aura er et forvarsel om et migreneanfall.

I perioden etter hodepinen føler enkelte seg utslitt, og de kan ha muskelverk.

Forekomsten av migrene øker fra puberteten og frem til 40 års alderen.  Omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent av alle menn i Norge har migrene.  Nesten 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet.  Forekomsten er høyest blant kvinner ved 40 års alder.

Symptomer
Migrene er anfall med ensidig, pulserende hodepine som varer 4-72 timer og kommer periodevis tilbake. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet, synsforstyrrelser og lydfølsomhet.   Hvilken side av hodet som rammes, kan variere fra anfall til anfall. Smerten kan være på begge sider (10-40 prosent) eller starte på den ene siden og så bli generell.  Andre symptomer kan være forsterkede sanseinntrykk før hodepinen setter inn, noe som gjør at pasienten søker til et mørkt, stille rom.  Ledsagende nakkesmerter forekommer hos 75 prosent.  Vanlige følgesymptomer er depresjon, slitenhet, angst, nervøsitet, irritabilitet og svekket konsentrasjonsevne.

Følgende symptomer kan forekomme: Sløret syn, tett nese, anoreksi, sult, diaré, magesmerter, økt vannlating, ansiktsblekhet, varme- eller kuldefølelse, svetting.

Hvordan behandles migrene med Botox?
Når alle reseptfrie smertestillendeprodukter (som Paracet, Ibux og Voltaren) er prøvd ut, forsøkes det med betablokkere (blodtrykksmedisin).  Dette har god effekt hos noen, mens andre får god effekt av spesialutviklede migreneanfallsmedisiner, såkalte triptaner, som tas med en gang du merker at du har et migreneanfall.  Disse tåles med varierende hell av pasienter, men er ikke forebyggende mot flere anfall.  Vi ser at Botox har både en smertelindring effekt samt forebyggende kvalitet.

En overvekt av pasienter har blandingshodepine, som utløses av en spenningshodepine.  Spenningshodepiner skyldes overaktive muskler i hodet, nakke og rygg som igjen kan utløse migreneanfall.  Ved å injisere Botox i disse muskelområdene vil smertesignalene bli blokkert og dermed indirekte hemme utviklingen av migrene.  På den måten vil Botox både kunne forhindre anfall og bidra til smertelindring.

Hvordan foregår behandlingen?
Botoxinjeksjoner mot migrene settes forskjellige steder i ansikt-, hode- og nakkeregionen, og av og til i ryggmuskulatur.  Hvor man setter injeksjonene vil avhenge av hvor sterke symptomer og plager man har, samt hva man antar er hovedårsaken til migreneanfallene.  I alvorlige migrenetilfeller settes det over 30 injeksjoner.  Normalt vil injeksjonene typisk settes i sinnarynken, panneområdet og tinningen, men injeksjoner kan også settes i bakhodet, nakken og øvre del av rygg og skuldre.

Nålene som brukes til å injisere Botox er svært tynne og utløser normalt ikke særlig smerte eller reaksjon i huden.  Behandlingen går også relativt fort, varigheten varierer avhengig av plagene og hvor stort område skal behandles.  30-45 minutter er vanlig.  Etter endt behandling kan du normalt fortsette med dine daglige gjøremål.

Hvilke resultater kan jeg forvente?
Botox mot migrene er vitenskapelig dokumentert og har fantastiske resultater!  Mange pasienter opplever så stor smertelindring at de mener livet har blitt totalforandret.  Effekten kommer først etter 4 dager og øker fram til makseffekt oppnås etter ca. 2 uker.

En flatterende bonus for mange er rynkefrie områder, da Botox brukes innen estetisk medisin til behandling av furer og rynker i ansiktet.

Botoxbehandling mot migrene er imidlertid ikke permanent og krever ny behandling for vedlikehold.

Hvor mange behandlinger bør jeg ta?
Virkning av behandling varierer fra person til person, men normalt regner man med en effekt som varer i omtrent 4-6 måneder, det vil si at behandlingen gjentas 2-3 ganger i året.

Hva skjer etter behandlingen?  Bivirkninger?
Botox tåles godt av de aller fleste.  Det er rapportert kun meget sjeldne tilfeller med allergisk reaksjon.  Evt. bivirkninger kan sees i form av små myggstikklignende prikker i injeksjonsområdet, men disse er forbigående.

Hvorfor velge migrenebehandling hos ProDerma Scandinavia?
For at behandling med Botox skal være helt trygt, kreves det en del kompetanse på riktig injeksjonsteknikk, dosering, anatomiske og fysiologiske forhold i kroppen.  Dette er kunnskap forbeholdt leger med adekvat utdanning og du som pasient kan være sikker på best mulig behandling hos vår estetiske lege.

Pris / offentlig støtte
Har man fått diagnosen kronisk migrene, dekkes Botox av HELFO og man betaler kun for selve behandlingen.  Totalutgiftene til behandlingen vil imidlertid primært avhenge mest av kostnadene til selve botoxmedisinen.  Ved en migrenebehandling bruker man vanligvis mellom 100-200 botoxenheter, og dette vil koste omkring kr 4000,-

Gjennomsnittpris for en omfattende migrenebehandling med 4-5 områder er kr 6000,-

Prisen starter ellers fra kr 3000,- forutsatt at man har med egen Botox på blå resept.