PRP

Platelet-Rich Plasma

ProDerma

Har de beste behandlingene for deg

prp vampyrbehandling

PRP-behandling (Platelet-Rich Plasma)
PRP (såkalt vampyrbehandling eller Dracula facial) er ikke et volumetrisk fyllstoff, men en biologisk celleterapi som bruker pasientens egne blodplater og beriket plasma.  Tanken er at PRP øker celleproliferasjonen på kort sikt og fremkaller/induserer celledifferensiering av fibroblastlignende celler til myofibroblastlignende celler på lang sikt for regenerering av bløtvev.  PRP er også kjent for å stimulere osteoblastene, og har derfor en positiv effekt på benresorpsjonen.  Videre vil de forskjellige vekstfaktorene som finnes i PRP også ha som mål å generere en kortvarig neo-vaskularisering.

Dessverre har PRP ingen vitenskapelig dokumentert effekt i estetisk medisin, og derfor har vi i ProDerma Scandinavia besluttet å ikke tilby det til pasienter. Mesoterapi med Xela Rederm er derimot vår best anbefalte behandling for vakker og frisk ny hud.

NYHET
Nylig samarbeid mellom Institute Hyalual, produsentene av Xela Rederm, og Dr. Daniel Sister, skaperen av PRP vampyrbehandling, har sett på effekten av å kombinere PRP med Xela Rederm.

Xela Rederm er en ikke-tverrbundet injeksjonsbar hyaluronsyre og ravsyre som fungerer på samme måte som PRP, reduserer pigmentering og stimulerer hudens elastisitet og fuktighet.  Det fungerer også på cellenivå for å stimulere kollagen og elastin ved å eliminere frie radikaler.

Resultatene fra den første studien viste at denne nye behandlingen, PRP + Xela Rederm, gir sterkere og raskere resultater på elastisitet, pigmentering, erytem (rødhet) og hydrering.

Denne forskningen fokuserte på 14 kvinnelige pasienter (i alderen 35 til 65) og viste en ubestridelig forbedring:

* På ALLE 14 pasienter
* På ALLE symptomer, bare én uke etter én behandling

Resultatene fortsatte å forbedre seg drastisk i løpet av den første måneden etter behandlingen.

En gjennomsnittlig økning i både hudhydrering og hudelastisitet ble vist på tvers av alle 14 pasienter som deltok i studien. Resultatene er at både hydrering og elastisitet økte betydelig to uker etter behandling, og deretter økte ytterligere fire uker etter behandling, og at rødhet og pigmentering reduserte signifikant to uker etter behandling og enda lenger etter 4 uker.

Basert på disse lovende resultatene har ProDerma Scandinavia besluttet å tilby PRP + Xela Rederm-behandling i nær fremtid!